Trận Chiến Phi Tiêu Khổng Lồ Ai Thua Bị Ném Mắm Tôm Vào Mặt | TQ97

10 Th02, 2020
2 600 156 lượt xem

- Fan Page Tuân Trẻ Trâu: facebook.com/tuantretrau1111
- Fb TQ97: facebook.com/iamtq97
- Group Giao Lưu: facebook.com/groups/990947687919759/
- Liên Hệ Mail: nguyentruongquantq97@gmail.com
Video này là 1 video trò chơi giải trí, chúc các bạn xem video vui vẻ.

NHẬN XÉT
 • Hai vl

  lép đinhlép đinhNgày trước
 • Ngu gì chưa

  Toàn NgọcToàn Ngọc10 ngày trước
 • Ngu

  Nguyet TranNguyet Tran10 ngày trước
 • Trường Quân QT 97

  Toàn NgọcToàn Ngọc10 ngày trước
 • Tội mà thôi cũng kệ 😅😅😅

  Thanh Loa phatThanh Loa phat11 ngày trước
 • Xo lo ff khong

  free firefree fire16 ngày trước
 • Thang ton tre trau mat day

  free firefree fire16 ngày trước
 • TQ 97 len binh duong choi

  Khuat DuongKhuat Duong17 ngày trước
 • 2rraaddsaweeeirzkz

  Sỹ LevanSỹ Levan19 ngày trước
 • Oh shit oh My God

  Minecraft Gaming MCMinecraft Gaming MC23 ngày trước
 • Hien minh

  Phone SmartPhone Smart25 ngày trước
 • Ngu

  Ten Can GiTen Can Gi25 ngày trước
 • tuân tre trâu lời 40k

  LINH DoLINH DoTháng trước
 • 🤣🤣🤣

  hoaithuong hoaithuonghoaithuong hoaithuongTháng trước
 • lừa thế nhỉ

  AN nguyênAN nguyênTháng trước
 • 🤣🤣🤣🤣🤣

  Văn Thắng PhạmVăn Thắng PhạmTháng trước
 • Tq97 đen quá

  Tuong KhaiTuong KhaiTháng trước
 • 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ GOOD 😊 MORNING! ☁✨✨☁✨✨☁ ✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨✨ ☁✨✨✨✨✨☁ ☁☁✨✨✨☁☁ ☁☁☁✨☁☁☁ 🌻 MY SUNSHINE ☁🎈🎈☁🎈🎈☁ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 ☁🎈🎈🎈🎈🎈☁ ☁☁🎈🎈🎈☁☁ ☁☁☁🎈☁☁☁ ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ☁🎈🎈☁🎈🎈☁ 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 ☁🎈🎈🎈🎈🎈☁ ☁☁🎈🎈🎈☁☁ ☁☁☁🎈☁☁☁ GOOD 😊 MORNING! ☁✨✨☁✨✨☁ ✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨✨ ☁✨✨✨✨✨☁ ☁☁✨✨✨☁☁ ☁☁☁✨☁☁☁ 🌻 MY SUNSHINE

  anh po bpanh po bpTháng trước
 • 4444444.3000000000000000000đ 🍁😁😁😁😁😁🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 😂😂😂😂🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 😁😁🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸 ✨💎💎✨💎💎✨ 💎💎💎💎💎💎💎 💎💎💎💎💎💎💎 ✨💎💎💎💎💎✨ ✨✨💎💎💎✨✨ ✨✨✨💎✨✨✨ 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸

  anh po bpanh po bpTháng trước
 • 20000000000..600000008đ 😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🔛🔛🔙🔙🔙🔝🔝🔝🔝👟👟👟👞👞👞🐩🐩🐩🐶🐶🐶👉👉👉🍒🍒🍒😊😊😊😁😁😁😂😂😂🐭🐭🐭🐱🐱🐱🐱

  anh po bpanh po bpTháng trước
 • 3:21 ui yee

  J97J97Tháng trước
 • Rtptrqtp👔👘💈👘😇

  Kimkieu NguyenthiKimkieu NguyenthiTháng trước
 • Em la toan đây Nha anh Ơi đâu vây

  Nguyễn Nhật TrườngNguyễn Nhật TrườngTháng trước
 • Gyyyxjvshcshz hũcvuxnuuxzvzhu Ubzijdbnjj8db ũud8yhxnh hu88d Udu,7ihshis hịisij jihisxhhixh Hu7hduuhhcdhhdchhxdhx77hs Vvyx bubud hud hh Huduchh cdjj Xudujju Xduhun Hdj Xdh Bcubb j sub b sn icej x jnfejondxndi9jid2uhhfuejiiduhdrunjirx Dchbubdbnducnjfuncjnnucubcnuun J f jf j cjfnfnjcinfcnicininfinfinifiiuv Mjjjxjgwusuuwiw8q78w8w78w8 Hhajajauauuaiaiaiaiaiausiisisj Ậuiaiauauausiziisuzuzjzjjzjzj Jsjsjsjzjjzjhxxgiqisuiwuuau Bbuzwu

  Nguyễn Nhật TrườngNguyễn Nhật TrườngTháng trước
 • Sao anh không đại dùm free trâu

  Sam NgocSam NgocTháng trước
 • Trẻ trâu mày mới Đen

  Quang TrầnQuang TrầnTháng trước
 • Tội nghiệp TQ97 quá

  Hà LêHà LêTháng trước
 • 10

  Thanh Bình NguyễnThanh Bình NguyễnTháng trước
 • Thúi ko

  HPT VlogHPT VlogTháng trước
 • -20k )))))))))))))))))))

  mạnh nguyễnmạnh nguyễnTháng trước
 • H

  Trang Thơ Huyền PhạmTrang Thơ Huyền Phạm2 tháng trước
 • Đủ không trường quân 97 chó

  Lien Vi VănLien Vi Văn2 tháng trước
 • Th

  Kimkieu NguyenthiKimkieu Nguyenthi2 tháng trước
 • Tp97 gà quá

  Team anh YouTube NgôTeam anh YouTube Ngô2 tháng trước
 • Ngu

  Nghia HuynhNghia Huynh2 tháng trước
 • Thấy ba tuân trẻ trâu làm mà tội quá

  S-7_ sf2_vectorS-7_ sf2_vector2 tháng trước
 • Chúc mừng a đã nướng cháy đen thui 😁😁😁😁

  Tâm Hồ ngọc quốcTâm Hồ ngọc quốc2 tháng trước
 • 24g o nghia dia

  Minh VănMinh Văn2 tháng trước
 • Khung

  Nghia HuynhNghia Huynh2 tháng trước
 • Thơm ko anh

  cong nguyen vietcong nguyen viet2 tháng trước
 • Tay tq 97 dài thế lợi hơn tuân tt

  Tu TranNguyenTu TranNguyen2 tháng trước
 • Hai qua

  Viet TrịnhViet Trịnh2 tháng trước
 • Em thấy hai phần thưởng. Của anh

  Hồng NguyễnHồng Nguyễn2 tháng trước
 • Mặt tanjiro vs muzan

  Đạt Lý Trịnh TấnĐạt Lý Trịnh Tấn2 tháng trước
 • Tuân trẻ trâu rời 90k

  Bảo Nam Hưng TVBảo Nam Hưng TV2 tháng trước
 • Hài

  Nguyen TrangNguyen Trang2 tháng trước
 • Cay thế nhi

  Y SưkY Sưk2 tháng trước
 • Nhin mat anh TQ97 luc bi nem mam tom vao mat hai vai

  Thu ThuyThu Thuy2 tháng trước
 • Tiêu ly phi tiêu phi kg chung phat nao

  Thu ThuyThu Thuy2 tháng trước
 • Trung Quốc 97

  Anh Khiêm PhùngAnh Khiêm Phùng2 tháng trước
 • Nhem nhem cái mặt 😂👻👻

  Kiều LườngKiều Lường2 tháng trước
 • Tiểu Lý Phi Đao không bằng mẹ tao đi dép.thêmoitrât

  Nhị ĐặngNhị Đặng2 tháng trước
 • Anhlàmnhàyhô

  Nhị ĐặngNhị Đặng2 tháng trước
 • Hay

  Thị Hà TrươngThị Hà Trương2 tháng trước
 • ma

  Mai HuynhMai Huynh2 tháng trước
 • Phi tiêu thần tốc điéo trúng cái nào 😂

  Cường ThanhCường Thanh2 tháng trước
 • Tuân trẻ trâu và tq97 là anh em thôi

  Alok giêuAlok giêu3 tháng trước
 • 12 et uhjskabbdhhle

  Thơm MỹThơm Mỹ3 tháng trước
 • hai cai ca dai

  Tuấn Huỳnh VănTuấn Huỳnh Văn3 tháng trước
 • ngu

  quy phamquy pham3 tháng trước
 • Như cái quần què

  Nguyên VũNguyên Vũ3 tháng trước
 • Lần nào cũng ây du

  Nguyên VũNguyên Vũ3 tháng trước
 • Hài quá a ơi em Mãi mãi là fan của a tq97 và ttt

  Tuan AnhTuan Anh3 tháng trước
 • Who

  Viet TrịnhViet Trịnh3 tháng trước
 • troll chu net

  Quoc Luong NguyenQuoc Luong Nguyen3 tháng trước
 • :):(&)

  Hue BuiHue Bui3 tháng trước
 • )?:

  Hue BuiHue Bui3 tháng trước
 • 11phut 9 cái Quảng cáo . Tao lạy m

  Danh NguyễnDanh Nguyễn3 tháng trước
 • Anh là tiểu lý phóng phi tiêu mà anh ném ko trúng cái nào trúng hai quả mà hai quả ko có cái nào có phần thưởng

  Trần NgaTrần Nga3 tháng trước
 • Anh ơi thử làm thử thách 24h chỉ ăn kem thôi đi

  Trần NgaTrần Nga3 tháng trước
 • Dạ có j mà ☺ sung sướng gì đâu mà đi làm chưa về 🏡 là người 😍 cũ có người 😍 của Anh Thiên Bình Định làm j vậy chị 😍 nhé anh yêu em em cũng vậy mà nói với Anh Quang giúp xoá đi ê mà không thấy tăm hơi đâu thì tới đâu

  Be BuBe Bu3 tháng trước
 • Da ngu con doi the hien

  Nguyễn AnNguyễn An3 tháng trước
 • Ha bị đen

  Long HoangLong Hoang3 tháng trước
 • Rât hai

  Thien MinhThien Minh3 tháng trước
 • 9999999999999999999999999999999999999 trung tâm điện máy xanh

  Mon PhụngMon Phụng3 tháng trước
 • Ghê

  Hoa TháiHoa Thái3 tháng trước
 • chất rửa mặt phê lắm nhe

  Huu Tao NguyenHuu Tao Nguyen3 tháng trước
 • Trời ơi khổ chưa kìa ha ha

  bao nguyenducbao nguyenduc3 tháng trước
 • Hi sinh đi anh tq97

  Thao NguyenThao Nguyen4 tháng trước
 • Tên là gì nữa đây là một trong số các

  Hoa LưuHoa Lưu4 tháng trước
 • Em đang ngồi ăn cơm mà vẫn còn xem

  Thu TrầnThu Trần4 tháng trước
 • Anh đang làm việc

  Canh HuaCanh Hua4 tháng trước
  • 65

   Canh HuaCanh Hua4 tháng trước
 • Nhìn Tuấn trẻ trâu mất dạy quá

  Nguyên GamerNguyên Gamer4 tháng trước
 • Tuan tre trau mat day

  Lamthy NguyenLamthy Nguyen4 tháng trước
 • phi hay đấy

  Không thích đặt tên dàiKhông thích đặt tên dài4 tháng trước
 • Haha

  Cường Phạm PhiCường Phạm Phi4 tháng trước
 • Ra ngoài

  Canh HuaCanh Hua4 tháng trước
 • Solo pk ko mày

  gia hung tagia hung ta5 tháng trước
 • Vl số OK Ko mày

  gia hung tagia hung ta5 tháng trước
 • °°

  JIFFY F gJIFFY F g5 tháng trước
 • Anh làm pizza mì tôm không lồ

  Phan OanhPhan Oanh5 tháng trước
 • 3:37 phần thưởng bị kẹt trong bóng bay.

  tuananh nguyentuananh nguyen5 tháng trước
 • Hihi

  Le LeLe Le5 tháng trước
 • Tư thế bảnh vl

  Tuấn Vinh SanTuấn Vinh San5 tháng trước
 • Mặt cuc

  THANH SEN NGÔTHANH SEN NGÔ5 tháng trước
 • TQ97 nổ

  Gia Bảo TV DươngGia Bảo TV Dương5 tháng trước
 • 24h chen noc nha

  Bảo GiaBảo Gia5 tháng trước
 • Vai cha hay tu CVC

  Ngo sy DŨNG lớp 7 quang vọng thon 4 NGô SỸNgo sy DŨNG lớp 7 quang vọng thon 4 NGô SỸ5 tháng trước
 • Sao anh không làm nick cho nàng tinh nghịch nhau ăn c** chó cho nó ăn hoài luôn

  Minhphuong NguyênMinhphuong Nguyên5 tháng trước
 • Hahaha ngu lol

  Hiếu GamingHiếu Gaming5 tháng trước
VN-key